Ogłoszenie nr 540178531-N-2020 z dnia 16-09-2020 r.
Ustrzyki Dolne:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 577903-N-2020
Data: 25/08/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., Krajowy numer identyfikacyjny 37034696700000, ul. Brzegi Dolne  1, 38-700  Ustrzyki Dolne, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 13 461-10-86, e-mail sekretariat@mpgk-ustrzyki.pl, faks 13 461-10-86.
Adres strony internetowej (url): www.mpgk-ustrzyki.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2020-09-18 godz. 10:30
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2020-09-25 godz. 10:30

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: Przedmiot zamówienia: Dostawa zgniatarki - hydraulicznej, automatycznej prasy belującej kanałowej na zasadach leasingu operacyjnego z opcją wykupu. Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednej zgniatarki - hydraulicznej automatycznej prasy belującej kanałowej fabrycznie nowej z roku produkcji 2020 przeznaczonej do prasowania wysegregowanych surowców wtórnych z odpadów zbieranych selektywnie i z odpadów komunalnych wraz z jej podłączeniem i przystosowaniem do zasypu surowców za pomocą ładowarki. Wymagane warunki leasingu: • Zamawiający wymaga: 48 miesięcznego okresu leasingu. Raty leasingowe winny być przedstawione w harmonogramie spłat jako równe w całym okresie trwania umowy. Kalkulacja rat leasingowych winna zostać obliczona przez Wykonawcę przy zastosowaniu zmiennego kosztu pieniądza przy stawce WIBOR 1M z dnia wszczęcia postępowania i winna uwzględniać stałą marżę Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy. • zaangażowania środków własnych zwanych czynszem inicjalnym na poziomie 20% wartości netto + podatek VAT przedmiotu zamówienia. • Zamawiający deklaruje wykup przedmiotu zamówienia w wysokości 1% wysokości początkowej dostarczonego przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga ubezpieczenia przedmiotu zamówienia. Koszt ubezpieczenia, nie stanowi kosztu w niniejszym postępowaniu. Termin wykonania zamówienia: nie dłuższy niż 90 dni od daty zawarcia umowy. Długość okresu rozliczenia za przedmiot zamówienia 48 miesięcy licząc od daty pozytywnego odbioru przedmiotu zamówienia.
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiot zamówienia: Dostawa zgniatarki - hydraulicznej, automatycznej prasy belującej kanałowej na zasadach leasingu operacyjnego z opcją wykupu. Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednej zgniatarki - hydraulicznej automatycznej prasy belującej kanałowej fabrycznie nowej z roku produkcji 2020 przeznaczonej do prasowania wysegregowanych surowców wtórnych z odpadów zbieranych selektywnie i z odpadów komunalnych wraz z jej podłączeniem i przystosowaniem do zasypu surowców za pomocą ładowarki. Wymagane warunki leasingu: • Zamawiający wymaga: 48 miesięcznego okresu leasingu. Raty leasingowe winny być przedstawione w harmonogramie spłat jako równe w całym okresie trwania umowy. Kalkulacja rat leasingowych winna zostać obliczona przez Wykonawcę przy zastosowaniu zmiennego kosztu pieniądza przy stawce WIBOR 1M z dnia wszczęcia postępowania i winna uwzględniać stałą marżę Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy. • zaangażowania środków własnych zwanych czynszem inicjalnym na poziomie 20% wartości netto + podatek VAT przedmiotu zamówienia. • Zamawiający deklaruje wykup przedmiotu zamówienia w wysokości minimum 23,2% wartości końcowej dostarczonego przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga ubezpieczenia przedmiotu zamówienia. Koszt ubezpieczenia, nie stanowi kosztu w niniejszym postępowaniu. Termin wykonania zamówienia: nie dłuższy niż 90 dni od daty zawarcia umowy. Długość okresu rozliczenia za przedmiot zamówienia 48 miesięcy licząc od daty pozytywnego odbioru przedmiotu zamówienia.

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych