Ogłoszenie nr 500119486-N-2018 z dnia 29.05.2018 r.
Wasilków:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 557551-N-2018
Data: 14/05/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej , Krajowy numer identyfikacyjny 365437292, ul. Leśna   7, 16-010  Wasilków, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 74 36 082 , e-mail s.rawinis@skansen.bialystok.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.skansen.bialystok.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: IV.2.3)
W ogłoszeniu jest: Nie
W ogłoszeniu powinno być: Tak

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych