Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500046554-N-2018 z dnia 02-03-2018 r.
Lublin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 524855-N-2018
Data: 28/02/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Sąd Apelacyjny w Lublinie, Krajowy numer identyfikacyjny 004176470, ul. ul. Obrońców Pokoju  1, 20-950  Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 81 4523377, e-mail pparczewska@lublin.sa.gov.pl, faks 81 4523454.
Adres strony internetowej (url): www.lublin.sa.gov.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 2.2.
W ogłoszeniu jest: Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia" Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych