Ogłoszenia powiązane:
Ogłoszenie nr 510106748-N-2019 z dnia 2019-05-29 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Sułów

Ogłoszenie nr 540069735-N-2019 z dnia 09.04.2019 r.
Sułów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 533949-N-2019
Data: 04/04/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Sułów, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. Sułów  63, 22-448  Sułów, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 846 826 202, e-mail ug@sulow.pl, faks 846 826 227.
Adres strony internetowej (url): bip.sulow.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 8
W ogłoszeniu jest: data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-07-31
W ogłoszeniu powinno być: data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-06-30

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych