Ogłoszenie nr 540223154-N-2020 z dnia 10.11.2020 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 510223090-N-2020
Data: 10/11/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Dom Lekarza Seniora im. dr Kazimierza Fritza, Krajowy numer identyfikacyjny 28932500000000, ul. ul. Wołoska  139, 02-507  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 228 451 231, e-mail egrzeszczuk@dls.org.pl, faks 228 451 935.
Adres strony internetowej (url): www.dls.org.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6
W ogłoszeniu jest: Oferta z najwyższą ceną/kosztem 113698.62
W ogłoszeniu powinno być: Oferta z najwyższą ceną/kosztem 110541.32

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych