Ogłoszenie nr 500058684-N-2017 z dnia 15-11-2017 r.
Stawiski:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 612436-N-2017
Data: 07/11/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Stawiski, Krajowy numer identyfikacyjny 52883000000, ul. Plac Wolności  13/15, 18-520   Stawiski, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 86 278 55 11, e-mail sekretariat@stawiski.pl, faks 86 278 55 33.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2017-11-15, godzina: 09:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2017-11-15, godzina: 09:30

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych