Ogłoszenie nr 540117617-N-2020 z dnia 02-07-2020 r.
Rzepiennik Strzyżewski:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 510117567-N-2020
Data: 02/07/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Rzepiennik Strzyżewski, Krajowy numer identyfikacyjny 85166088400000, ul. Rzepiennik Strzyżewski 400  , 33-163  Rzepiennik Strzyżewski, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 146 530 501, e-mail rzepiennik-st@zgwrp.org.pl, faks 146 530 502.
Adres strony internetowej (url): www.rzepiennik.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 1)
W ogłoszeniu jest: Numer referencyjny: ZO.271.9.2020
W ogłoszeniu powinno być: Numer referencyjny: ZP.271.9.2020

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych