Gość
Zamawiający
Ogłoszenia powiązane:
Ogłoszenie nr 510038581-N-2019 z dnia 2019-02-28 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Łódź

Ogłoszenie nr 500259299-N-2018 z dnia 29-10-2018 r.
Łódź:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 641375-N-2018
Data: 26/10/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Prokuratura Okręgowa w Łodzi, Krajowy numer identyfikacyjny 25300000, ul. ul. Kilińskiego  152, 90322   Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 426 768 692, e-mail prokuratura@bmp.net.pl, faks 426 768 628.
Adres strony internetowej (url): www.lodz.po.gov.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2018-11-12, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2018-11-13, godzina: 10:00,

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych