Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500012968-N-2017 z dnia 14-08-2017 r.
Opole:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 500009528-N-2017
Data: 07/08/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
S.P.Z.O.Z. Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza. Koszarowskiego w Opolu, Krajowy numer identyfikacyjny 53142076800000, ul. ul. Katowicka  66A, 45060   Opole, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 077 4416001, e-mail zaopatrzenie@onkologia.opole.pl; przetargi@onkologia.opole.pl, faks 077 4416003.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: 2017-08-17
W ogłoszeniu powinno być: 2017-08-23

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych