Ogłoszenie nr 500049680-N-2017 z dnia 26.10.2017 r.
Kielce:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 607485-N-2017
Data: 26-10-2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zarząd Transportu Miejskiego, Krajowy numer identyfikacyjny 29281989000000, ul. ul. Głowackiego  4, 25368   Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 041 3431593, 3431591, e-mail ztm@ztm.kielce.pl, faks 413 444 732.
Adres strony internetowej (url): www.ztm.kielce
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.6)
W ogłoszeniu jest: 2032520,00
W ogłoszeniu powinno być: 20325,20

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych