Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500063251-N-2018 z dnia 22-03-2018 r.
Mikołajki:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 530536-N-2018
Data: 13/03/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Mikołajki, Krajowy numer identyfikacyjny 52789400000, ul. ul. Kolejowa  7, 11730   Mikołajki, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 874 219 050, e-mail alicja.lepczynska@mikolajki.pl, faks 874 219 099.
Adres strony internetowej (url): www.bip.mikolajki.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: III.2.2)
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust.5 pkt 8 ustawy Pzp

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych