Ogłoszenie nr 540042780-N-2020 z dnia 09-03-2020 r.
Łódź:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 521130-N-2020
Data: 06/03/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 10007730100000, ul. Wólczańska  17, 90-731  Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. +48426649100, e-mail zamowienia@lsi.lodz.pl, faks +48426649102.
Adres strony internetowej (url): bip.lsi.net.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-03-13, godzina: 11:30,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-03-16, godzina: 10:30

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych