Ogłoszenia powiązane:
Ogłoszenie nr 500245102-N-2018 z dnia 2018-10-11 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Głogów

Ogłoszenie nr 500198471-N-2018 z dnia 20-08-2018 r.
Głogów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o konkursie
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 500197229-N-2018
Data: 17/08/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie, Krajowy numer identyfikacyjny 65100000000, ul. ul. Brama Brzostowska  1, 67200   Głogów, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 76 8333038, 8341081, 8353038, e-mail muzeum@muzeum.glogow.pl, faks 768 333 038.
Adres strony internetowej (url): www.muzeum.glogow.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 2.2)
W ogłoszeniu jest: 1. Uczestnik konkursu składa wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie do dnia 30.07.2018 r. godz. 12:00 w sekretariacie siedziby Zamawiającego przy ul. Brama Brzostowska 1, 67-200 Głogów.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Uczestnik konkursu składa wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie do dnia 27.08.2018 r. godz. 12:00 w sekretariacie siedziby Zamawiającego przy ul. Brama Brzostowska 1, 67-200 Głogów.

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych