Ogłoszenie nr 500291972-N-2018 z dnia 06-12-2018 r.
Nowy Targ:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 653520-N-2018
Data: 28/11/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Miasto Nowy Targ, Krajowy numer identyfikacyjny 52395600000, ul. ul. Krzywa  1, 34400   Nowy Targ, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 182 611 244, e-mail krzysztof_iskra@um.nowytarg.pl, faks 182 662 312.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: pkt 4
W ogłoszeniu jest: 2.3 c „ c) Corel CorelDRAW Graphics Suite 2017 PL – z możliwością instalacji na 30 komputerach. Uwaga dopuszcza się licencje zbiorcze.”
W ogłoszeniu powinno być: 2.3 c„ c) Corel CorelDRAW Graphics Suite 2017 PL – z możliwością instalacji na 21 komputerach. Uwaga dopuszcza się licencje zbiorcze.”

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-12-07, godz: 09:30
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-12-12, godz: 09:30

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Załącznik I
Punkt: Część nr: 3, 1, c
W ogłoszeniu jest: „ c) Corel CorelDRAW Graphics Suite 2017 PL – z możliwością instalacji na 30 komputerach. Uwaga dopuszcza się licencje zbiorcze.”
W ogłoszeniu powinno być: „ c) Corel CorelDRAW Graphics Suite 2017 PL – z możliwością instalacji na 21 komputerach. Uwaga dopuszcza się licencje zbiorcze.”

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych