Ogłoszenie nr 540159456-N-2020 z dnia 25-08-2020 r.
Raszyn:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 510154570-N-2020
Data: 18-08-2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Instytut Badawczy Leśnictwa, Krajowy numer identyfikacyjny 11583200000000, ul. Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej  3, 05-090  Raszyn, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 227 150 300, e-mail m.gutman@ibles.waw.pl, faks 227 200 397.
Adres strony internetowej (url): www.ibles.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.
Punkt: 3)
W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących materiałów poligraficznych dla Instytutu Badawczego Leśnictwa (IBL) z siedzibą w Sękocinie Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn: Część 4 - Kalendarze na 2021 r. – skład i wydruk; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 4 znajduje się w Załączniku nr 1.4 do SIWZ ZP39-209006, dostępnej na stronie www.ibles.pl
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących materiałów poligraficznych dla Instytutu Badawczego Leśnictwa (IBL) z siedzibą w Sękocinie Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn: Część 1 - Broszura pt. "Klęski żywiołowe w lasach" – skład, łamanie i wydruk; Część 2 - Gra karciana typu „Czarny Piotruś” pt. “Żywioły w lesie”; Część 3 - Gra planszowa pt. „Żywioły w lesie”; Część 4 - Kalendarze na 2021 r. – skład i wydruk; Część 5 - Plakaty informacyjne – wydruk; Część 6 - Plansze edukacyjne – wydruk i pakowanie do tub; Część 7 - Poradnik metodyczno-merytoryczny ze scenariuszami zajęć i kartami pracy (wydawnictwo zwarte) - skład, łamanie, wydruk i pakowanie do kartonowych teczek (obwolut); Część 8 - Puzzle tematyczne „Cztery żywioły”, w 4 wariantach; w ramach realizacji projektu „Zagrożenia ekosystemów leśnych – klęski i przeciwdziałanie” (2019-2022) dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części znajdują się w Załącznikach od nr 1.1 do 1.8 do SIWZ ZP39-209006, dostępnej na stronie www.ibles.pl

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych