Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500029490-N-2018 z dnia 08-02-2018 r.
Przeworsk:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 511484-N-2018
Data: 30/01/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miejski Ośrodek Kultury im. Oskara Kolberga w Przeworsku, Krajowy numer identyfikacyjny 84173900000, ul. Jagiellońska  10a, 37-200   Przeworsk, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 16 648 79 11, e-mail mokprzeworsk@gmail.com, faks 16 648 79 11 w. 22.
Adres strony internetowej (url): mok.przeworsk.um.gov.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 2018-02-14, godzina: 11:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2018-02-23, godzina: 11:00

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych