Ogłoszenia powiązane:
Ogłoszenie nr 500009626-N-2018 z dnia 2018-01-12 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Nowy Targ

Ogłoszenie nr 500077554-N-2017 z dnia 19-12-2017 r.
Nowy Targ:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 631549-N-2017
Data: 13/12/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Miasto Nowy Targ, Krajowy numer identyfikacyjny 52395600000, ul. ul. Krzywa  1, 34400   Nowy Targ, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 182 611 244, e-mail krzysztof_iskra@um.nowytarg.pl, faks 182 662 312.
Adres strony internetowej (url): www.nowytarg.pl
Adres profilu nabywcy: www.nowytarg.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2017-12-21, godzina: 12:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2017-12-22, godzina: 12:00

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych