Ogłoszenie nr 540130436-N-2020 z dnia 17.07.2020 r.
Chróścina:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 559872-N-2020
Data: 2020-07-13
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Ochotnicza Straż Pożarna w Chróścinie, Krajowy numer identyfikacyjny 531549255, ul. Niemodlińska  69, 46-073  Chróścina, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 509457052, e-mail ospchroscina@gmail.com, faks .
Adres strony internetowej (url): https://chroscinaopolska.osp.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: 2020-07-21, godzina: 11:00
W ogłoszeniu powinno być: 2020-07-22, godzina: 11:00

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych