Ogłoszenie nr 540204717-N-2020 z dnia 19.10.2020 r.
Suwałki:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 540199891-N-2020
Data: 13/10/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Powiat Suwalski, Krajowy numer identyfikacyjny 79067084600000, ul. ul. Świerkowa  60, 16-400  Suwałki, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 875 659 200, e-mail sekretariat@powiat.suwalski.pl, faks 875 664 718.
Adres strony internetowej (url): www.powiat.suwalski.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Punkt 8
Punkt:
W ogłoszeniu jest: W ogłoszeniu jest: data rozpoczęcia: lub zakończenia:2021-04-30
W ogłoszeniu powinno być: W ogłoszeniu jest: data rozpoczęcia: lub zakończenia:2021-06-15

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych