Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 540096189-N-2019 z dnia 16-05-2019 r.
Dąbrowa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 543789-N-2019
Data: 02/05/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Dąbrowa, Krajowy numer identyfikacyjny 53141304700000, ul. ul. ks. prof. J. Sztonyka  56, 49-120  Dąbrowa, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 0-77 464 10 10, e-mail fundusze@gminadabrowa.pl, faks 0-77 464 10 10.
Adres strony internetowej (url): www.gminadabrowa.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 2019-05-17, godzina: 11:00,
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-05-21, godzina: 13:00,

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych