Ogłoszenie nr 500071419-N-2018 z dnia 04.04.2018 r.
Piła:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 537349-N-2018
Data: 28.03.2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Krajowy numer identyfikacyjny 68424000000, ul. ul. Bydgoska  76, 64920   Piła, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 67 2132783, 2142831, e-mail sekretariat@mosir.pila.pl, faks 672 132 776.
Adres strony internetowej (url): www.mosir.pila.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: 06.04.2018 godz, 11:00
W ogłoszeniu powinno być: 10.04.2018 godz. 11:00

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych