Ogłoszenie nr 540185546-N-2019 z dnia 04-09-2019 r.
Namysłów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 591876-N-2019
Data: 30/08/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, Krajowy numer identyfikacyjny 29089000000000, ul. Woskowice Małe  15, 46-100  Namysłów, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 196 555, e-mail olo.sekretariat@wp.pl, faks 774 196 522.
Adres strony internetowej (url): www.olo.biuletyn.info.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: 3.3 Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe utrzymanie czystości w dwóch obiektach Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych: 1) budynku terapii (do utrzymania w czystości przez wszystkie dni tygodnia). Na parterze budynku mieści się: całodobowy Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (OLAZA), sale dla pacjentów niepełnosprawnych oddziału terapii uzależnień, izba przyjęć, gabinet zabiegowy, gabinety lekarskie, pomieszczenie apteki, dyżurka pielęgniarska, i inne pomieszczenia wymienione w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ. Pomieszczenia OLAZA spełniają wymagania przewidziane przepisami dla oddziałów Ośrodka. Każda sala chorych wyposażona jest w łazienkę z prysznicem, zlewem, sedesem, lustrem i wieszakiem na ręczniki. Na piętrze budynku znajdują się sale dla pacjentów oddziału terapii uzależnień oraz pomieszczenie kuchenne dla pacjentów. Szczegółowy opis pomieszczeń zawiera załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. Pomieszczenia dla pacjentów oddziału terapii uzależnień wyposażone są podobnie jak hotelowe. W każdym pomieszczeni znajdują się tapczany do spania, szafy pojedyncze i szafki nocne dla pacjentów w liczbie odpowiadającej ilości tapczanów, szafka na buty, stolik i krzesła, regał do wieszania odzieży z lustrem. Każda sala chorych wyposażona jest w łazienkę z prysznicem, zlewem, sedesem, lustrem, pojemnikiem na mydło w płynie, pojemnikiem na papier toaletowy duży oraz pojemnikiem na ręczniki papierowe (składka).
W ogłoszeniu powinno być: 3.3 Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe utrzymanie czystości w dwóch obiektach Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych: 1) budynku terapii (do utrzymania w czystości przez wszystkie dni tygodnia). Na parterze budynku mieści się: całodobowy Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (OLAZA), sale dla pacjentów niepełnosprawnych oddziału terapii uzależnień, izba przyjęć, gabinet zabiegowy, gabinety lekarskie, pomieszczenie apteki, dyżurka pielęgniarska, i inne pomieszczenia wymienione w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ. Pomieszczenia OLAZA spełniają wymagania przewidziane przepisami dla oddziałów Ośrodka. Każda sala chorych wyposażona jest w łazienkę z prysznicem, zlewem, sedesem, lustrem, pojemnikiem na mydło w płynie, pojemnikiem na papier toaletowy duży, pojemnikiem na ręczniki papierowe (składka). Na piętrze budynku znajdują się sale dla pacjentów oddziału terapii uzależnień oraz pomieszczenie kuchenne dla pacjentów. Szczegółowy opis pomieszczeń zawiera załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. Pomieszczenia dla pacjentów oddziału terapii uzależnień wyposażone są podobnie jak hotelowe. W każdym pomieszczeni znajdują się tapczany do spania, szafy pojedyncze i szafki nocne dla pacjentów w liczbie odpowiadającej ilości tapczanów, szafka na buty, stolik i krzesła, regał do wieszania odzieży z lustrem. Każda sala chorych wyposażona jest w łazienkę z prysznicem, zlewem, sedesem, lustrem i pojemnikiem na papier toaletowy duży.

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych