Ogłoszenie nr 540408929-N-2021 z dnia 27.01.2021 r.
Olsztyn-Kortowo:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zmianie umowy
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 510407553-N-2021
Data: 25/01/2021
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza, Krajowy numer identyfikacyjny 00008019219000, ul. Oczapowskiego  10, 10-719  Olsztyn-Kortowo, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 089 5240171 w. 64; 5241064, e-mail zamowienia.publiczne@infish.com.pl , faks 089 5240505 .
Adres strony internetowej (url): www.infish.com.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 5
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Nazwa i adres Wykonawcy: Arbatech Sp. z o.o. Dąbrowa, ul. Szkolna 99, 62-070 Dopiewo k/Poznania woj. wielkopolskie

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych