Ogłoszenie nr 540430391-N-2021 z dnia 04.05.2021 r.
Jasień:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 510419752-N-2021
Data: 01/03/2021
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Jasieniu, Krajowy numer identyfikacyjny 97125508200000, ul. ul. Kolejowa  9, 68-320  Jasień, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 0-68 3710849, e-mail zk.jasien@post.pl, faks 0-68 3710849.
Adres strony internetowej (url): www.bip.wrota.lubuskie.pl/zkjasien
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 2
W ogłoszeniu jest: Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 780000 Waluta PLN
W ogłoszeniu powinno być: Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 1811007,79 Waluta PLN

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych