Gość
Zamawiający
Ogłoszenia powiązane:
Ogłoszenie nr 500139551-N-2018 z dnia 2018-06-19 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Zakopane

Ogłoszenie nr 500127018-N-2018 z dnia 06-06-2018 r.
Zakopane:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 564363-N-2018
Data: 25/05/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem, Krajowy numer identyfikacyjny 29544900000, ul. ul. Ciągłówka  9, 34500   Zakopane, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 018 2068066 w. 22, e-mail centrum-rehabilitacji@z-ne.pl, faks 182 068 141.
Adres strony internetowej (url): www.rehabilitacja.zakopane.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2.
W ogłoszeniu jest: Data: 2018-06-11, godzina: 11:30,
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2018-06-14, godzina: 11:30,

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych