Ogłoszenie nr 500264320-N-2018 z dnia 05-11-2018 r.
Bydgoszcz:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 634129-N-2018
Data: 12/10/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Fundacja Centrum Badań i Ochrony Środowiska Człowieka "HABITAT", Krajowy numer identyfikacyjny 090049068, ul. Gdańska   163 pok. 118, 85-915  Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 503 166 167, 602 399 660, e-mail jolanta.kentzer@o2.pl, fundacja.habitat@gmail.com, faks nie dotyczy.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: I
Punkt:
W ogłoszeniu jest: Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Bydgoszczy przy ul. Fundacja Centrum Badań i Ochrony Środowiska Człowieka "HABITAT" ul. Gdańska 163, pok. 118, 85-674 Bydgoszcz do dnia 25 października 2018r. do godz.10.00
W ogłoszeniu powinno być: Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Bydgoszczy przy ul. Fundacja Centrum Badań i Ochrony Środowiska Człowieka "HABITAT" ul. Gdańska 163, pok. 118, 85-674 Bydgoszcz do dnia 14 listopada 2018r. do godz. 10.00

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych