Gość
Zamawiający
Ogłoszenia powiązane:
Ogłoszenie nr 510071865-N-2019 z dnia 2019-04-11 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Zakopane

Ogłoszenie nr 540040332-N-2019 z dnia 01-03-2019 r.
Zakopane:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 5518261-N-2019
Data: 2019-02-25
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem, Krajowy numer identyfikacyjny 29544900000000, ul. ul. Ciągłówka  9, 34-500  Zakopane, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 018 2068066 w. 22, e-mail centrum-rehabilitacji@z-ne.pl, faks 182 068 141.
Adres strony internetowej (url): www.rehabilitaca.zakopane.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-03-05, godzina: 11:30,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-03-08, godzina: 11:30,

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych