Ogłoszenia powiązane:
Ogłoszenie nr 510230916-N-2019 z dnia 2019-10-28 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Ostróda

Ogłoszenie nr 540179843-N-2019 z dnia 28-08-2019 r.
Ostróda:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 588421-N-2019
Data: 21/08/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zespół Szkół Zawodowych im. Sandora Petofi w Ostródzie, Krajowy numer identyfikacyjny 00033328500000, ul. Sportowa  1, 14-100  Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 89 646 37 53, e-mail zszostroda@poczta.onet.pl, faks 89 646 37 53.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV,6.2.
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-29, godzina: 14:45
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-30, godzina: 15:45

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych