Ogłoszenie nr 540198128-N-2019 z dnia 19.09.2019 r.
Wągrowiec:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 598593-N-2019
Data: 17/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zespół Opieki Zdrowotnej, Krajowy numer identyfikacyjny 00030663800000, ul. Kościuszki  74, 62-100  Wągrowiec, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 672 685 078, e-mail zampub@szpitalwagrowiec.pl, faks 672 685 077.
Adres strony internetowej (url): www.szpitalwagrowiec.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 8
W ogłoszeniu jest: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: lub dniach: 42
W ogłoszeniu powinno być: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: lub dniach: 60

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 2.2
W ogłoszeniu jest: Kryteria Znaczenie Cena 60,00 Ocena Techniczna 20,00 Termin realizacji 20,00
W ogłoszeniu powinno być: Kryteria Znaczenie Cena 60,00 Ocena Techniczna 30,00 Termin realizacji 10,00

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych