Ogłoszenie nr 540402019-N-2021 z dnia 13.01.2021 r.
Nowogród Bobrzański:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 772186-N-2020
Data: 28/12/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 81102973000000, ul. ul. Dąbrowskiego  10, 66-010  Nowogród Bobrzański, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 68 327 65 50, e-mail mgzgkim@wp.pl, faks 68 327 64 67.
Adres strony internetowej (url): www.zgkimnb.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data 15.01.2021 r., godzina 10:00.
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data 20.01.2021 r.godzina 10:00.

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych