Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500110434-N-2018 z dnia 18-05-2018 r.
Miłków:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 553737-N-2018
Data: 2018-05-07 r
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Powiat Jeleniogórski Dom Pomocy Społecznej "JUNIOR", Krajowy numer identyfikacyjny 29183600000, ul. Miłków  138, 58535   Miłków, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 757 610 227, e-mail dpsmilkow@interia.eu, faks 757 610 227.
Adres strony internetowej (url): http://www.dpsjunior.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6..2.
W ogłoszeniu jest: Data: 2018-05-23, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2018-06-14, godzina: 10:00,

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych