Ogłoszenia powiązane:
Ogłoszenie nr 500178759-N-2018 z dnia 2018-07-28 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Białystok

Ogłoszenie nr 500161165-N-2018 z dnia 11.07.2018 r.
Białystok:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 581774-N-2018
Data: 05/07/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Przedszkole Samorządowe nr 32 "Bajkowe Miasteczko" w Białymstoku, Krajowy numer identyfikacyjny 20040800200000, ul. ul. Kazimierza Pułaskiego  55, 15337   Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 663 34 45, e-mail ps32bial@poczta.onet.pl, faks 85 663 39 38.
Adres strony internetowej (url): https://bajkowemiasteczko.bialystok.pl/
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-07-13, godzina: 08:29
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-07-20, godzina: 08:29

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych