Ogłoszenie nr 540408928-N-2021 z dnia 27.01.2021 r.
Olsztyn-Kortowo:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 510407554-N-2021
Data: 25/01/2021
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza, Krajowy numer identyfikacyjny 00008019219000, ul. Oczapowskiego  10, 10-719  Olsztyn-Kortowo, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 089 5240171 w. 64; 5241064, e-mail zamowienia.publiczne@infish.com.pl , faks 089 5240505 .
Adres strony internetowej (url): www.infish.com.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 5
W ogłoszeniu jest: Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie
W ogłoszeniu powinno być: Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie; nazwa i adres Wykonawcy: „OL-TERM” Rudziński Trusielewicz Sp.J. ul. Budowlana 5, 10-424 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych