Ogłoszenie nr 540437379-N-2021 z dnia 25.11.2021 r.
Łódź:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 510436369-N-2021
Data: 25/10/2021
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, Krajowy numer identyfikacyjny 43080020000000, ul. ul. Piotrkowska  104, 90-926  Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 042 6641526, 6641210, e-mail zamowienia@lodz.uw.gov.pl, faks 426 641 112.
Adres strony internetowej (url): https://www.gov.pl/web/uw-lodzki
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV część 1
Punkt: 6)
W ogłoszeniu jest: Cena wybranej oferty/wartość umowy 11919.11 Oferta z najniższą ceną/kosztem 11919.11 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 11919.11 Waluta: złoty
W ogłoszeniu powinno być: Cena wybranej oferty/wartość umowy 14974.30 Oferta z najniższą ceną/kosztem 14974.30 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 14974.30 Waluta: złoty

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych