Ogłoszenie nr 500061564-N-2017 z dnia 20.11.2017 r.
Chełmża:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 607613-N-2017
Data: 2017-10-26
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Szpital Powiatowy Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 87154789900000, ul. ul. Szewska  23, 87140   Chełmża, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 56 675 22 55, e-mail szpitalchelmza@gmail.com, faks 56 676 45 56.
Adres strony internetowej (url): www.szpitalchelmza.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert 21.11.2017 godz. 09:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert 27.11.2017 godz. 09:00

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych