Ogłoszenie nr 540097047-N-2020 z dnia 03.06.2020 r.
Okszów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 541619-N-2020
Data: 20-05-2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Józefa Piłsudskiego , Krajowy numer identyfikacyjny 96193000000000, ul. Kolonia Okszów ul. Szkolna  2, 22-105  Okszów, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 82 569 07 22, e-mail zsckr@okszow.edu.pl , faks 82 569 07 32 .
Adres strony internetowej (url): www.zsckr@okszow.edu.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: termin składania ofert 04-06-2020 godz. 10:00 termin otwarcia ofert 04-06-2020 godz. 10.30
W ogłoszeniu powinno być: termin składania ofert 12-06-2020 godz. 10:00 termin otwarcia ofert 12-06-2020 godz. 10:30

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych