Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500056115-N-2017 z dnia 09-11-2017 r.
Wrocław:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 613688-N-2017
Data: 09/11/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu, Krajowy numer identyfikacyjny 43100000, ul. ul. Podwale  30, 50950   Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 371 81 14 w. 210, e-mail kielczyk@prokuratura.wroclaw.pl, faks 71 371 81 52.
Adres strony internetowej (url): www.wroclaw.po.gov.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Załącznik I
Punkt: Część 5 pkt. 1
W ogłoszeniu jest: Usługa polegać będzie na utrzymaniu czystości w pomieszczeniach biurowych, ciągach komunikacyjnych, klatkach schodowych, pomieszczeniach socjalnych, sanitariatach, o łącznej powierzchni ok. o łącznej powierzchni ok. 463 m2 oraz mycie okien o powierzchni ok.46 m2, przy użyciu własnego sprzętu i środków czystości. Zakres usługi obejmuje również utrzymanie czystości w archiwach, w piwnicach i sprzątanie portierni oraz utrzymanie czystości na terenie posesji przy budynku a także jej zimowe utrzymanie. Termin realizacji zamówienia: od 1.01.2017 do 31.12.2017
W ogłoszeniu powinno być: Usługa polegać będzie na utrzymaniu czystości w pomieszczeniach biurowych, ciągach komunikacyjnych, klatkach schodowych, pomieszczeniach socjalnych, sanitariatach, o łącznej powierzchni ok. o łącznej powierzchni ok. 463 m2 oraz mycie okien o powierzchni ok.46 m2, przy użyciu własnego sprzętu i środków czystości. Zakres usługi obejmuje również utrzymanie czystości w archiwach, w piwnicach i sprzątanie portierni oraz utrzymanie czystości na terenie posesji przy budynku a także jej zimowe utrzymanie. Termin realizacji zamówienia: od 1.01.2018 do 31.12.2018

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych