Ogłoszenie nr 540434361-N-2021 z dnia 21.07.2021 r.
Olsztyn:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zmianie umowy
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 560434258-N-2021
Data: 21/07/2021
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie, Krajowy numer identyfikacyjny 29558000000000, ul. ul. Żołnierska  18a, 10-561  Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. +48 89 5393472, e-mail przetargi@wssd.olsztyn.pl, faks +48 602816545.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: V
Punkt: 2
W ogłoszeniu jest: V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN: podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp: Zmiana, zwiększenie wynagrodzenia o kwotę 45 000,00 złotych netto plus należny podatek VAT (23%), brutto 55 350,00 zł.
W ogłoszeniu powinno być: V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN: podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp: Zmiana, zwiększenie wynagrodzenia o kwotę 47 000,00 złotych netto plus należny podatek VAT (23%), brutto 57 810,00 zł.

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych