Ogłoszenie nr 500266122-N-2018 z dnia 07.11.2018 r.
Pokój:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 645004-N-2018
Data: 06/11/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Pokój, Krajowy numer identyfikacyjny 53141274000000, ul. ul. Sienkiewicza  8, 46-034   Pokój, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 693 085, e-mail zamowieniapubliczne@gminapokoj.pl, a.pawlicki@gminapokoj.pl, faks 077 4693085 w. 22.
Adres strony internetowej (url): http://bip.gminapokoj.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 8
W ogłoszeniu jest: data rozpoczęcia: 2019-01-01 lub zakończenia: 2018-12-31
W ogłoszeniu powinno być: data rozpoczęcia: 2019-01-01 lub zakończenia: 2019-12-31

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych