Ogłoszenie nr 500286667-N-2018 z dnia 29.11.2018 r.
Sułów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 653384-N-2018
Data: 26/11/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Sułów, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. Sułów  63, 22448   Sułów, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 846 826 202, e-mail ug@sulow.pl, faks 846 826 227.
Adres strony internetowej (url): bip.sulow.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2.
W ogłoszeniu jest: Data: 2018-12-05, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2018-12-07, godzina: 10:00,

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych