Ogłoszenie nr 540408917-N-2021 z dnia 26.01.2021 r.
Biała Podlaska:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 776289-N-2020
Data: 31/12/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Powiat Bialski, Krajowy numer identyfikacyjny 30237345000000, ul. ul. Brzeska  41, 21-500  Biała Podlaska, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 83 35 11 354, e-mail przetargi@powiatbialski.pl, faks 83 35 11 355.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 27.01.2021, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 05.02.2021, godzina: 10:00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Punkt: Część nr: 2 pkt 1)
W ogłoszeniu jest: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa mierników do pracowni mechanizacji rolnictwa i agrotroniki do Zespołu Szkół imienia A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim - wymienionych, opisanych i w ilościach określonych w „Formularzu cenowym: Część B ” stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące elementy: Szczelinomierz płytkowy - 6 szt.; Endoskop WiFi wodoodporny - 6 zestawów; Czujnik zegarowy ze statywem magnetycznym - 6 szt.; Refraktometr tester elektrolitu - 6 szt.; Miernik temperatury tester szczelności chłodnicy - 6 szt.; Miernik uniwersalny - 6 szt.; Tester bezpieczników ciągnika - 6 szt.; Tester ciśnienia oleju - 6 szt.; Lusterko inspekcyjne - 6 szt.; Suwmiarka noniuszowa analogowa 002 - 6 szt.; Suwmiarka noniuszowa analogowa 005 - 6 szt.; Średnicówka zegarowa - 6 szt.; Tester szczelności uszczelki głowicy - 6 szt.; Oscyloskop cyfrowy - 6 szt.; interfejs diagnostyczny + przewody w zestawie - 6 zestawów; Wyważarka i montażownica zestaw wulkanizacja automat - 6 zestawów.
W ogłoszeniu powinno być: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa mierników do pracowni mechanizacji rolnictwa i agrotroniki do Zespołu Szkół imienia A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim - wymienionych, opisanych i w ilościach określonych w „Formularzu cenowym: Część B ” stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące elementy: Szczelinomierz płytkowy - 6 szt.; Endoskop WiFi wodoodporny - 6 zestawów; Czujnik zegarowy ze statywem magnetycznym - 6 szt.; Refraktometr tester elektrolitu - 6 szt.; Miernik temperatury tester szczelności chłodnicy - 6 szt.; Miernik uniwersalny - 6 szt.; Tester bezpieczników ciągnika - 6 szt.; Tester ciśnienia oleju - 6 szt.; Lusterko inspekcyjne - 6 szt.; Suwmiarka noniuszowa analogowa 002 - 6 szt.; Suwmiarka noniuszowa analogowa 005 - 6 szt.; Średnicówka zegarowa - 6 szt.; Tester szczelności uszczelki głowicy - 6 szt.; Oscyloskop cyfrowy - 6 szt.; interfejs diagnostyczny + przewody w zestawie - 6 zestawów; Wyważarka i montażownica zestaw wulkanizacja automat - 1 zestaw.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Punkt: Część nr 3 pkt.1)
W ogłoszeniu jest: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów wyposażenia mechanicznego do pracowni mechanizacji rolnictwa i agrotroniki do Zespołu Szkół imienia A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim - wymienionych, opisanych i w ilościach określonych w „Formularzu cenowym: Część C ” stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące elementy: Wiertarka stołowa słupowa - 6 szt.; Ściągacz zaworów - 6 zestawów; Zestaw szczotek do czyszczenia gniazd wtryskiwaczy - 6 zestawów; Szczypce do pierścieni - 6 zestawów; Zestaw do demontażu pierścieni tłokowych - 6 zestawów; Zestaw do honowania cylindrów tłokowych - 6 zestawów; Zestaw do czyszczenia gniazd wtryskiwaczy - 12 zestawów; Pasta do docierania zaworów - 6 zestawów; Podnośnik pneumatyczny udźwig 3,5 T - 6 szt.; Prostownik z rozruchem - 6 zestawów; Zestaw do odpowietrzania hamulców - 6 zestawów; Szafa warsztatowa metalowa - 6 szt.; Szczypce do pierścieni - 6 zestawów; Paleciak wózek 2,5 T - 6 szt.
W ogłoszeniu powinno być: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów wyposażenia mechanicznego do pracowni mechanizacji rolnictwa i agrotroniki do Zespołu Szkół imienia A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim - wymienionych, opisanych i w ilościach określonych w „Formularzu cenowym: Część C ” stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące elementy: Wiertarka stołowa słupowa - 6 szt.; Ściągacz zaworów - 6 zestawów; Zestaw szczotek do czyszczenia gniazd wtryskiwaczy - 6 zestawów; Szczypce do pierścieni - 6 zestawów; Zestaw do demontażu pierścieni tłokowych - 6 zestawów; Zestaw do honowania cylindrów tłokowych - 6 zestawów; Zestaw do czyszczenia gniazd wtryskiwaczy - 6 zestawów; Pasta do docierania zaworów - 6 zestawów; Podnośnik pneumatyczny udźwig 3,5 T - 6 szt.; Prostownik z rozruchem - 6 zestawów; Zestaw do odpowietrzania hamulców - 6 zestawów; Szafa warsztatowa metalowa - 6 szt.; Szczypce do pierścieni - 6 zestawów; Paleciak wózek 2,5 T - 2 szt.

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych