Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 540059446-N-2019 z dnia 27-03-2019 r.
Szczecin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 528343-N-2019
Data: 21/03/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Inwestycje Miejskie Stadion spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Krajowy numer identyfikacyjny 368111303, ul. Twardowskiego   8, 71-100  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 515862531, 515862531, e-mail zamowienia@ims.szczecin.pl, paulina.skorska@ims.szczecin.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.stadion.szczecin.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2019-03-29, godzina: 11:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-04-04, godzina: 11:00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 7
W ogłoszeniu jest: Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
W ogłoszeniu powinno być: Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 1. Przedmiot zamówienia - wykonanie usług podobnych do przewidzianych w ogłoszeniu podstawowym i zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, 2. Wielkość lub zakres zamówienia - do 25% wartości (brutto) zamówienia podstawowego ustalonego na dzień podpisania umowy, 3. Warunki zamówienia - określone w umowie podstawowej i ustalone w drodze negocjacji

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych