Ogłoszenie nr 540002628-N-2022 z dnia 13.05.2022 r.
Chociwel:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 2022/BZP 00137050/01
Data: 27/04/2022
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Chociwel, Krajowy numer identyfikacyjny 52841600000000, ul. ul. Armii Krajowej  52, 73-120  Chociwel, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 915 622 024, e-mail tkozan@chociwel.pl, faks 915 622 076.
Adres strony internetowej (url): www.chociwel.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 4..2.10
W ogłoszeniu jest: 12 miesiące
W ogłoszeniu powinno być: powyżej 12 miesięcy od daty podpisania umowy najpóźniej do dnia 31 lipca 2023 roku

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: VIII
Punkt: 8.1.,3,4.
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert: 2022-05-16 09:00 Termin otwarcia ofert: 2022-05-16 09:30 Termin związania ofertą: do 2022-06-16
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert: 2022-05-23 09:00 Termin otwarcia ofert: 2022-05-23 09:30 Termin związania ofertą: do 2022-06-23

II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: VII
Punkt: 7.6
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Zmodyfikowano projektowane postanowienia umowy - załącznik nr 7 do SWZ

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych