Ogłoszenie nr 540529763-N-2020 z dnia 01.12.2020 r.
Szczecin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 510231389-N-2020
Data: 19/11/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Akademia Morska w Szczecinie, Krajowy numer identyfikacyjny 14512900000000, ul. Wały Chrobrego  1-2, 70-500  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 809 400, e-mail bzp@am.szczecin.pl, faks 914 809 575.
Adres strony internetowej (url): www.am.szczecin.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6)
W ogłoszeniu jest: CZĘŚĆ NR 1 IV.6) Informacja o cenie wybranej oferty/wartość zawartej umowy oraz o ofertach z najniższą i najwyższą ceną/kosztem cena wybranej oferty/wartość umowy 141 800.55, oferta z najniższą ceną/ kosztem 141 80.55, oferta z najwyższą ceną/kosztem 179 629.20
W ogłoszeniu powinno być: CZĘŚĆ NR 1 IV.6) Informacja o cenie wybranej oferty/wartość zawartej umowy oraz o ofertach z najniższą i najwyższą ceną/kosztem cena wybranej oferty/wartość umowy 141 800.55, oferta z najniższą ceną/ kosztem 141 800.55, oferta z najwyższą ceną/kosztem 179 629.20

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych