Ogłoszenie nr 540136642-N-2020 z dnia 27.07.2020 r.
HUTA PODGÓRNA:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 563411-N-2020
Data: 20/07/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W HUCIE PODGÓRNEJ, Krajowy numer identyfikacyjny 831209136, ul. -----  36A, 37-413  HUTA PODGÓRNA, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. -----, e-mail siek@harasiuki.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): bip.harasiuki.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2.
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Data: 2020-07-30, godzina 12.00. Skrócenie terminu składania wniosków ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Data: 2020-08-03 godzina 12.00. Skrócenie terminu składania wniosków ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych