Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 540068187-N-2019 z dnia 08-04-2019 r.
Tychy:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 530957-N-2019
Data: 01/04/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Centrum Medyczne "Hipokrates" sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 27668460000000, ul. gen. Ch. de Gaulle'a  49, 43-100  Tychy, woj. śląskie, państwo Polska, tel. +48 323274021, e-mail administracja@hipokrates.tychy.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): https://www.hipokrates.tychy.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-04-16, godzina: 10:15,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-04-24, godzina: 10:15,

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych