Gość
Zamawiający
Ogłoszenia powiązane:
Ogłoszenie nr 510033696-N-2019 z dnia 2019-02-21 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Nowy Targ

Ogłoszenie nr 540009510-N-2019 z dnia 16-01-2019 r.
Nowy Targ:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 663336-N-2018
Data: 21/12/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Miasto Nowy Targ, Krajowy numer identyfikacyjny 52395600000, ul. ul. Krzywa  1, 34400   Nowy Targ, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 182 611 244, e-mail krzysztof_iskra@um.nowytarg.pl, faks 182 662 312.
Adres strony internetowej (url): www.nowytarg.pl
Adres profilu nabywcy: www.nowytarg.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 9
W ogłoszeniu jest: Termin wykonania zamówienia: - rozpoczęcie, od daty podpisania umowy, zakończenie - do 29 czerwca 2019 r.- zakończenie robót budowlanych, do 31 lipca 2019 r. - uzyskanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie.
W ogłoszeniu powinno być: Termin wykonania zamówienia: - rozpoczęcie - od daty podpisania umowy, zakończenie - do 31 lipca 2019 r. - zakończenie robót budowlanych, do 31 sierpnia 2019 r. - uzyskanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-01-08, godzina: 09:30
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-01-22, godzina: 09:30

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 8
W ogłoszeniu jest: Data zakończenia: 2019-07-31
W ogłoszeniu powinno być: Data zakończenia: 2019-08-31

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych