Ogłoszenia powiązane:
Ogłoszenie nr 500097855-N-2018 z dnia 2018-05-04 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Białystok

Ogłoszenie nr 500060852-N-2018 z dnia 20.03.2018 r.
Białystok:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 528891-N-2018
Data: 09/03/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Przedszkole Samorządowe nr 4, Krajowy numer identyfikacyjny 20040622700000, ul. ul. Sokólska  2, 15865   Białystok, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 85 652 70 97, e-mail ps4@um.białystok.pl, faks 85 652 70 97.
Adres strony internetowej (url): http://ps4.bialystok.pl/
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: załącznik I
Punkt: cz. 6
W ogłoszeniu jest: Pipety
W ogłoszeniu powinno być: Pipety – komplet 24 szt.

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych