Ogłoszenie nr 500037093-N-2017 z dnia 02.10.2017 r.
Jarocin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 578838-N-2017
Data: 28/08/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie, Krajowy numer identyfikacyjny 25073720900000, ul. Cielcza, ul. Gajówka  1, 63200   Jarocin, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 62 7473487, 7477318, e-mail tomasz.olszak@pwikjarocin.pl, faks 627 473 480.
Adres strony internetowej (url): www.pwikjarocin.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 2.2.
W ogłoszeniu jest: Kryteria - Znaczenie Cena - 55,00 Doświadczenie personelu - 20 Rozwiązania techniczne – Parametry jakościowe i funkcjonalne zastosowanych rozwiązań technologicznych - 20 Udokumentowanie możliwości odbioru wytworzonego produktu i wykorzystania bezpośrednio jako nawóz - 5
W ogłoszeniu powinno być: Kryteria - Znaczenie Cena - 60,00 Doświadczenie personelu - 20 Rozwiązania techniczne – Parametry jakościowe i funkcjonalne zastosowanych rozwiązań technologicznych - 20

II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Za ostatnim zdaniem w tym punkcie dodaje się zapis: Opis przedmiotu zamówienia został ponownie zmodyfikowany w dniu 02.10.2017 w zakresie znaków towarowych w PFU - szczegóły na stronie internetowej Zamawiającego

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych