Ogłoszenie nr 500224474-N-2018 z dnia 18.09.2018 r.
Opole:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 591541-N-2018
Data: 26/07/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Szpital Wojewódzki w Opolu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Krajowy numer identyfikacyjny 53141815100000, ul. ul. Kośnego  53, 45-372   Opole, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 4433121, e-mail przetargidlg@szpital.opole.pl, faks 77 4433021.
Adres strony internetowej (url): www.szpital.opole.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-09-24, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-10-09, godzina: 10:00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.6) Informacje dodatkowe: Część nr 30:
W ogłoszeniu jest: Nazwa: Zadanie nr 30 – Respirator SULLA 808
W ogłoszeniu powinno być: Nazwa: Zadanie nr 30 – AUTOKLAW STATIM

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.6) Informacje dodatkowe: Część nr 67:
W ogłoszeniu jest: Nazwa: Zadanie nr 67 – Pompa 57E
W ogłoszeniu powinno być: Nazwa: Zadanie nr 67 – Pompa do kontrapulsacji 57E

II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.6) Informacje dodatkowe: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH: Część nr 79:
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Nazwa: Zadanie nr 79 – Kolumny sufitowe, ścienne firmy Drager

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.6) Informacje dodatkowe: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH: Część nr 80:
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Nazwa: Zadanie nr 80 – Panele CONCAVE

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.6) Informacje dodatkowe: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH: Część nr 81:
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Nazwa: Zadanie nr 81 – Jezdny aparat RTG Flexi View 8800

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych